Chính sách giải quyết khiếu nại

Tazama và người dùng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ cách chính sách giải quyết khiếu nại gồm:

Bước 1: Người dùng có thể gửi yêu cầu khiếu tại qua địa chỉ email: cskh@vlady.vn

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của TAZAMA sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Tazama sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ giải các vấn đề mà người dùng đang gặp phải.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Tazama.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Mọi thông tin khiếu nại khách hàng xin vui lòng liên hê:

Email: cskh@vlady.vn

Số điện thoại: 0961291699